χρηματοδότηση

Νέος Επενδυτικός Νόμος

Νέος Επενδυτικός Νόμος

Νέος Επενδυτικός Νόμος Ο Α’ κύκλος υποβολών για το 2014 ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοίνωσε τις οριστικές εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίου που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια του Α’ κύκλου του Επενδυτικού Νόμου. Μπορείτε να δείτε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανά περιφέρεια στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr//sub/nomos3908/anakoinoseis_pe.htm Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ανοίξει ο Β’ κύκλος του Επενδυτικού Νόμου με αρκετές διαφοροποιήσεις ως προς τα ποσοστά επιχορήγησης (που θα φτάνουν εώς το 45%) καθώς και στις διαδικασίες ώστε να[…]

Read More »