Αποτελέσματα ένταξης και έγκρισης έργων

Αποτελέσματα ένταξης και έγκρισης έργων στις Περιφέρειες της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα ” Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013”

Αποτελέσματα ένταξης και έγκρισης έργων στις Περιφέρειες της Κεντρικής και της Δυτικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα ” Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013” Apotelesmata kentriki 30-10-2013

Read More »