Επενδυτικός Νόμος

Νέος Επενδυτικός Νόμος

Νέος Επενδυτικός Νόμος

Νέος Επενδυτικός Νόμος Ο Α’ κύκλος υποβολών για το 2014 ολοκληρώθηκε στις 5 Μαρτίου. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας ανακοίνωσε τις οριστικές εγκρίσεις των επενδυτικών σχεδίου που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια του Α’ κύκλου του Επενδυτικού Νόμου. Μπορείτε να δείτε τους οριστικούς πίνακες κατάταξης ανά περιφέρεια στη διεύθυνση http://www.ependyseis.gr//sub/nomos3908/anakoinoseis_pe.htm Τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ανοίξει ο Β’ κύκλος του Επενδυτικού Νόμου με αρκετές διαφοροποιήσεις ως προς τα ποσοστά επιχορήγησης (που θα φτάνουν εώς το 45%) καθώς και στις διαδικασίες ώστε να[…]

Read More »

Επενδυτικός Νόμος 4146/2013

Ο Επενδυτικός Νόμος στοχεύει στην αύξηση της ρευστότητας, την επιτάχυνση των επενδυτικών διαδικασιών και τη διασφάλιση της διαφάνειας. Ο Επενδυτικός Νόμος παρέχει στους επενδυτές ένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο και επιταχύνει τις διαδικασίες έγκρισης επενδυτικών σχεδίων. Ο Νόμος «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (Ν. 4146/2013) αποβλέπει στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου ιδιωτικών επενδύσεων, που υπάγονται σε επενδυτικούς νόμους. Εισάγονται έτσι νέες διατάξεις που αφορούν στην: Α) Παροχή ρευστότητας και Επιτάχυνση[…]

Read More »