Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων

Οδηγός Προγράμματος “Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”

Οδηγός Προγράμματος “Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”

 

Οδηγός Προγράμματος “Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”

 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ ΙΙ (30-07-2013)

 

Στόχος του προγράμματος “Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”